Gå til indholdet

Indledning

Velkommen til Egedal Kommunes Spildevandsplan

Kortvisning

Vi har i øjeblikke problemer med visning af det digitale kortmateriale til spildevandsplanen.

Vi har opdateret vores spildevandsplan med et nyt layout, digital kortvisning og endnu mere information. I vores bestræbelser på, at gøre det endnu nemmere for dig, er vi gået et skridt længere med den digitale spildevandsplan. Denne digitale platform gør det endnu lettere, at søge de spørgsmål du ønsker svar på. Nu er det slut med downloads af PDF'er og andre filformater. Vores spildevandsplan er bygget på begrebet "mobile first", hvilket betyder at du kan læse spildevandsplanen på alle digitale enheder, da den automatisk tilpasser læsevinduet. Den integrerede søgefunktion gør det nemmere, at finde præcis det du søger. Hvis du vil vide endnu mere om din ejendom, kan du besøge mitspildevand.dk

God læselyst.

Formål

Kommunen skal i henhold til miljøbeskyttelsesloven udarbejde en spildevandsplan, som skal indeholde oplysninger om de eksisterende og planlagte forhold indenfor spildevandsområdet. En vedtaget spildevandsplan fastlægger rammerne for håndteringen af spildevand i kommunen. Byrådet er pligtig til at arbejde for planens gennemførelse. For borgere og virksomheder er planen en forhåndsorientering om de kommende års tiltag og initiativer på kloakområdet. Spildevandsplanen er juridisk grundlag for:

  • At meddele tilslutningstilladelse for spildevand og tag- og overfladevand med eventuelle begrænsninger.

  • At indhente tilladelse til udledning af renset spildevand, overløbsvand og separat regnvand til vandløb, søer og kystvande.

  • At udbygge og vedligeholde spildevandsanlæg i henhold til lovkrav, kommuneplan, vandplaner og andre planer.

  • At sikre borgernes afledningssikkerhed.

  • At grundejere inden for kloakerede områder forpligtes til at tilslutte spildevand til det offentlige kloaksystem, samt betale tilslutnings- og vandafledningsbidrag i henhold til Egedal Spildevand A/S' betalingsvedtægt.

  • At meddele påbud om forbedret spildevandsrensning på ukloakerede ejendomme i det åbne land.

  • At Egedal Kommunes Byråd kan ekspropriere sig ret til arealerhvervelse, rådighedsindskrænkninger, servitutpålæggelser m.v. i forbindelse med etablering af nye spildevandsanlæg.